Lisäinfektiot


Borrelioosia sairastavilta on löydetty borreliabakteerin lisäksi lukuisia erilaisia taudinaiheuttajia, mm. ehrlichiaa, babesiaa, bartonellaa, erilaisia viruksia, mykoplasmaa, klamydiaa jne (esim. Nicolson ym. 2000, Donta 2002, Burrascano 2002, Vukadinov 2002). Ehrlichiaa on tavattu jo eri puolilta Eurooppaa esim. Ruotsista (Bjoersdorff ym. 2002). Tällä hetkellä ajatellaan, että ehrlichiaa, babesioosia ja bartonellaa ei esiintyisi maassamme. Kuitenkaan niiden sen paremmin kuin muidenkaan lisäinfektioiden esiintymistä ei meillä yleensä tutkita, joten tieto niiden esiintymisestä on lähinnä arvailujen varassa. Lisäinfektioiden mahdollisuus tulee ottaa huomioon viimeistään silloin, kun potilaan oireet ovat moninaiset eikä antibioottihoito tuo toivottua tulosta. Erilaiset lisäinfektiot vaikeuttavat usein tartunnan saaneiden oireita ja tekevät sairaudenkuvan moninaisemmaksi. Krausen ym (1996) tutkimuksessa havaittiin, että borrelioosin lisäksi babesioosia sairastavien potilaiden oireet olivat moninaisempia ja pidempikestoisia kuin yksinomaan borrelioosia sairastavien. Sairauden vaikeusasteeseen vaikuttaa myös se, kuinka paljon spirokeettoja potilaan elimistössä on. Toistuvat punkinpuremat ja sairauden kroonistuminen heikentävät immuunijärjestelmän mahdollisuuksia pitää taudinaiheuttajia kurissa.

Nicolson ym. (2000) ovat tutkineet borrelioosin yhteydessä esiintyviä lisäinfektioita. He havaitsivat, että suurin osa borrelioosipotilaista sairastaa useampia infektioita - jopa 60%:lla borrelioosia sairastavista on lisäksi mm. mykoplasma infektio.