Krooninen borrelioosi


Kroonista borrelioosia sairastavilla infektio jatkuu hoidoista huolimatta. Burrascanon (2002) mukaan kroonista borrelioosia sairastavilla on todennäköisesti runsaasti bakteereja elimistössään, heikentynyt immuunijärjestelmä, virulentit ja/tai vastustuskykyiset bakteerikannat sekä lukuisia lisäinfektioita (virukset, mykoplasma jne.) Myös neurotoksiinit saattavat olla merkittävässä asemassa

Kroonisesta borrelioosista esiintyy kirjallisuudessa monenlaisia mielipiteitä. Potilaiden on usein ollut vaikea saada oireisiinsa hoitoja, sillä heidän oireidensa sanotaan johtuvan esim. autoimmuunireaktiosta, jolloin positiiviset vasta-ainetulokset ovat ikäänkuin jääneet "sinne roikkumaan", heille on jäänyt ns. "serological scar" tai he sairastavat ns. Post-Lyme syndroomaa.. Monille potilaille on tällaisissa tapauksissa annettu antibioottien sijasta esim. kortikosteroideja. Kortikosteroidien käytöstä borrelioosin hoidossa esiintyy eriäviä mielipiteitä. Joidenkin lääkärien mielestä niitä ei tulisi käyttää ellei kyetä varmuudella osoittamaan, ettei potilaalla ole enää infektiota. Burrascano (2002) on sitä mieltä, että mikäli immuunijärjestelmää heikentävä lääkitys on tarpeen, sitä tulisi antaa yhdessä antibioottien kanssa ja lääkityksen tulee olla lyhytaikainen.

Ongelmana tällä hetkellä on, miten päästä täyteen varmuuteen siitä, onko potilaan oireiden taustalla jatkuva infektio, sillä luotettavaa testimenetelmää asian toteamiseksi ei ole tällä hetkellä vielä olemassa. Krooninen borrelioosi saattaa kuitenkin olla paljon oletettua yleisempää. Se on esim. Dontan (2002) mukaan borrelioosin yleisin muoto. Hän kirjoittaa asiasta seuraavasti: "Jotkut kieltävät kroonisen Borrelioosin olemassaolon ja väittävät potilaiden jatkuvien oireiden johtuvan psyykkisistä syistä. Jotkut kutsuvat jatkuvia oireita "post Lyme" -oireiksi, olettaen, että infektio on hoidettu ja jäljelle jääneet oireet johtuvat samoista syistä kuin fibromyalgiaa tai kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien oireet. Krooninen Borrelioosi on kuitenkin tosiasia ja se on todennäköisesti Borrelioosin yleisin muoto. Tutkimusten mukaan 30 – 50 % hoidetuista ja hoitamattomista tapauksista kehittyy kroonisiksi. Oireet muistuttavat fibromyalgiaa ja kroonista fatiikkia. Tutkimuksissa on lisäksi saatu näyttöä kroonisten oireiden johtuvan jatkuvasta infektiosta."

http://www.angelfire.com/biz/romarkaraoke/Lymetruth.html "Patologian oppikirjoista jokainen lääketieteen opiskelija lukee, että krooninen borrelioosi on olemassa ... syfilis on myös spirokeetan aiheuttama sairaus ja siitä tiedämme, että spirokeetat säilyvät elinvoimaisina pitkiäkin aikoja lepotilassa." The Dirty Truth About Lyme Disease Research . While Lyme disease runs rampant, the medical community gets caught up in an elaborately twisted power struggle over technicalities. Stefanie Ramp